בניין יוקרתי בשכונת שיכון דן, על מגרש שנרכש בשנת 2005.

היחידות עברו תכנון אדריכלי מיוחד תוך שילוב ייחודי בין שימושיות לעיצוב מודרני ועכשווי. 

בניין יוקרתי בשכונת שיכון דן, בבנייה עצמית של מנכ”ל החברה, על מגרש שנרכש בשנת 2005.