עתידים ישראל רכשה את הנכס, ומקסמה את זכויות הבנייה באמצעות הסכמי שיתוף עם בניינים סמוכים, כך שכל פינת רחוב הגדוד העברי ורחוב צ’לנוב תתחדש בתנאים אותם יצרה החברה באותם הסכמים.

לאחר הוצאת היתר הבניה, החברה מכרה את הנכס לקבוצת משקיעים אשר בימים אלה מקימים את הבניין שהחברה אישרה.