בניין בוטיק חדש באזור שוק לוינסקי ורחוב העלייה,

הבניין כולו מושכר ומהווה עוגן כלכלי קבוע לחברה.

בניית הפרויקט הייתה מורכבת עקב הצפיפות באזור וכן, קירות משותפים עם שני בניינים צמודים – דבר שהצריך עבודה עם כלים מיוחדים וביצוע חלק מהריסת הבניין הישן באופן ידני.